Tjänster
Efter ditt företags behov

Bastjänster

 • Löpande bokföring
 • Skattedeklarationer och periodisk sammanställning
 • Reskontrabetalningar
 • Fakturering
 • Moms, svensk, EU- och importmoms
 • Löner
 • Anläggningsregister
 • Månadsrapporter
 • Kontrolluppgifter
 • Årsbokslut

Plustjänster

 • Årsredovisningar K1, K2 och K3
 • Inkomstdeklarationer, bolag och privat
 • Skatteärenden
 • Bilförmånsbeskattning
 • Vinstmarginalbeskattning
 • Helhetslösning ekonomiavdelning

Rådgivning

 • Ekonomisk rådgivning
 • Avtal
 • Starta bolag
 • Effektiviseringar
 • Ekomomistyrning